Coaching

Objavljeno - avtor
CoachingKaj je coaching?

Coaching je neterapevtski postopek, ki pomaga posamezniku, da skozi lasten osebni napredek dosega izredne rezultate. Izvaja ga profesionalno usposobljen coach, ki pomaga osebi pri osebnih prebojih in napredovanju, da ta dosega želene rezultate. Glede na vsebino, ki jo pri coachingu naslavljamo, gre lahko za osebni ali za poslovni coaching.

Izvedba coachinga je lahko v obliki srečanj “ena na ena” ali v skupinski obliki. Običajno poteka v več zaporednih srečanjih, s konkretnimi vmesnimi in končnim ciljem. Med srečanji oseba prenaša rezultate coachinga v svoje realno okolje in zasleduje konkreten napredek. Tako posameznik pri soočanju z izzivi ni sam, saj ima svojega lastnega coacha, ki mu omogoča več dojemanja o možnostih, ki so mu na voljo.

Coaching se je najprej razvil v športnih krogih, kjer coach pomaga športniku pri doseganju zastavljenih športnih ciljev. Današnji tempo življenja in nenehen napredek zahtevata od posameznika vedno nove izzive. Oseba lahko svoje izzive veliko uspešneje in hitreje premosti ob podpori usposobljenega strokovnjaka, ki obvlada procese globljega vpogleda v dogajanje in aktiviranje tistih notranjih potencialov, ki jih posameznik za dani izziv potrebuje. Taka oseba bo ne le uspešna, ampak bo dosegla veliko več, kot bi lahko, če bi se sama lotila izziva.

coachingPoslovni coaching

– za lastnike podjetij,
– za vodilne,
– za zaposlene…

Za večji napredek in koristi v poslovnem okolju izkoristite poslovni coaching … več o tem

 

sopotnikOsebni coaching

Ne dovolite, da ste le sopotnik na zadnjem sedežu svojega življenja. Izkoristite osebni coaching in vzemite priložnosti vašega življenja v svoje roke.

Če želite napredek v osebnem življenju, se lahko odločite za osebni coaching … kliknite tukaj