Poslovni coaching

Objavljeno - avtor

Primeri uporabe poslovnega coachinga:

Podjetniki: razvoj podjetja, novi produkti in storitve, poslovne odločitve…
Vodilni: način vodenja, delovna klima, delegiranje, motiviranje, razvoj tima…
Zaposleni: uravnoteženost med osebnim življenjem in delom, sodelovanje in komuniciranje, doseganje rezultatov…
– …